Määräaikaisia eniten työllistävät alat 2014

 

Kaikista palkansaajista noin 15 prosenttia (326 000 henkilöä) työskentelee määräaikaisessa työsuhteessa.

Julkisen sektorin hallitsemat suuret palvelualat, sosiaali- ja terveydenhuolto sekä koulutus, ovat suurimmat pätkätyöllistäjät. Neljännes niiden työvoimasta (132 000 palkansaajaa) on määräaikaista, käy ilmi Eurostatin tilastoista.

Terveys- ja sosiaalipalveluissa noin 23 prosenttia työntekijöistä on määräaikaisia ja koulutusalalla yli 25 prosenttia. Kaupan alan työntekijöistä määräaikaisia on noin 12 prosenttia.

Yksityisen sektorin toimialat käyttävät määräaikaisia työsuhteita julkista sektoria vähemmän. Poikkeuksia ovat kuitenkin projektivetoinen taide- ja viihdeala sekä sesonkien mukaan elävä maa- ja metsätalous.

 

Voi tallentaa kuvion haluamassasi muodossa sen oikean yläkulman valikosta.

 

Lisää tietoa:

 

EVA Fakta Näin työmarkkinat toimivat (2015).