Iäkkäiden työllisten määrä 2000–2013

 

Iäkkäiden työllisten määrä on kasvanut 2000-luvulla. 63–67-vuotiaita työllisiä oli vuonna 2013 yhteensä noin 62 000, kun vuonna 2000 heitä oli 17 000, selviää EVA Faktasta Kuka Suomessa tekee työt?.

Noin 37 prosenttia iäkkäistä työllisistä työskentelee vanhuuseläkkeen rinnalla eli saa vanhuuseläkettä.

Eläkkeen rinnalla työskenteleviä oli noin 23 000 vuonna 2013. Vuodesta 2000 heidän määränsä on kasvanut noin 18 000:lla.

 

Voit rajata kuviossa olevaa dataa klikkaamalla kuvion alapuolella olevan kentän selitteitä. Voit tallentaa kuvion haluamassasi muodossa sen oikean yläkulman valikosta.

 

Lisää tietoa:
 
EVA Fakta: Kuka Suomessa tekee työt?