Työn ja perheen yhteensovittaminen: Työaikajoustot 2011

Yli 80 prosenttia työntekijöistä arvioi, että työpaikalla huomioidaan oma elämäntilanne työaikaan liittyvissä joustoissa. Keskimäärin vain noin 17 prosenttia työntekijöistä arvioi, ettei työaikajärjestelyissä oteta huomioon työntekijän elämäntilannetta, selviää työ- ja elinkeinoministeriön Työolobarometerista.

 

Voit tallentaa kuvion haluamassasi muodossa sen oikean yläkulman valikosta