Arviot tasa-arvon toteutumisesta työpaikalla 1997–2013

 

Arviot sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumisesta työpaikalla ovat käyneet myönteisemmiksi viime vuosikymmeninä.

Miehet ovat naisia useammin sitä mieltä, että sukupuolten välinen tasa-arvo on toteutunut heidän työpaikallaan erittäin hyvin. Kriittisimmin asiaa arvioivat korkeasti koulutetut naiset, selviää Tilastokeskuksen työolotutkimuksesta.

Työnjaon oikeudenmukaisuuteen kiinnitetään työpaikoilla aiempaa enemmän huomiota. Naisia myös kannustetaan aiempaa enemmän hakemaan johtotehtäviin, miehiä taas perhevapaiden käyttöön. Toimet palkkaerojen pienentämiseksi näyttäisivät kuitenkin vähentyneen.

 

 

Lisää tietoa:
 
EVA Fakta Näin työmarkkinat toimivat (2015).