ihminen-ja-hyvinvointi


Kansainväliset inhimillisen kehityksen mittarit

Missä maassa elämänlaatu on parasta? Kuinka tasa-arvoisia eri maat ovat?

YK:n kehitysohjelman (UNDP) luoma inhimillisen kehityksen indeksi eli HDI ( Human Development Index) koostuu odotettavissa olevasta elinajasta, koulutuksesta ja elintasosta.  Sen tavoitteena on tarjota vertailukelpoinen inhimillisen kehityksen mittari eri maiden välille ja kuvata, kuinka hyvän elämänlaadun maat pystyvät tarjoamaan asukkailleen. Linkki UNDP:n dataan

 

OECD:n Better Life Index

Vertaa eri maita sinulle tärkeiden asioiden perusteella.

OECD:n Better Life Index-sivusto mahdollistaa valtioiden vertailun perustuen 11 OECD:n tärkeänä pitämään asiaan. Vertailuperusteita ovat esimerkiksi tulotaso, työpaikat, tyytyväisyys elämään ja kansalaisten osallistuminen demokratiaan. Tämä listaus eroaa lukuisista muista vastaavista siinä, että mitään valmista listausta valtioiden sijoittumisesta ei ole. Sen sijaan jokainen käyttäjä itse määrittelee valtioiden sijoituksen listalla syöttämällä sivustolle omat käsityksensä eri vertailuperusteiden tärkeydestä. Lisäksi kaikista OECD-valtioista löytyy omat selkeät faktasivunsa. Linkki OECD:n Better Life Indeksiin

 

Maailmanpankin tietokanta valtioista

Mikä on elinajanodote eri maissa? Entä kuinka paljon eri maissa on asukkaita ja mikä on maiden bkt?

Maailmanpankin tietokannasta löytyy tilastotietoa lukuisista kysymyksistä esimerkiksi koulutukseen, terveydenhuoltoon ja tasa-arvoon eri valtioissa liittyen. Linkki Maailmanpankin tietokantaan

 

Sukupuolten välinen tasa-arvo maailmassa

Katso kartalta, miten Suomi sijoittuu sukupuolten välisessä tasa-arvossa.

Maailman talousfoorumin (World Economic Forum) Global Gender Gap-tutkimus listaa valtiot sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumisen perusteella. Vuoden 2013 vertailussa Suomi sijoittui toiseksi ja on koko vertailun historian ajan vuodesta 2006 ollut kärkikolmikossa.  Sivustolta löytyy maailmankartalle listattuna vertailun tulokset sekä koko raportti, jossa on tarkempaa tietoa naisten taloudellisesta ja poliittisesta osallistumisesta sekä koulutustasosta eri valtioissa. Linkki WEF:n karttaan

 

WHO:n dataa terveydestä ja hyvinvoinnista

Maailman terveysjärjestö WHO:n sivuilta löytyy tilastotietoa terveyteen ja hyvinvointiin liittyen valtioittain jaoteltuna. Tietoa löytyy lukuisista kysymyksistä aina hammaslääkärien määrästä maan keskimääräiseen lapsilukuun. Linkki WHO:n dataan