globaali-talous

 

Kiinan sijoitukset maailmalla

Missä maissa sijaitsevat Kiinan investoinnit? Mitkä toimialat vetävät puoleensa kiinalaista rahaa?

Kiina on kahminut viime vuosina luonnonvaroja eri puolilta maailmaa ja sijoittanut varojaan globaalisti. Katso ajatushautomo Heritage Foundationin interaktiivisesta kartasta, miten Kiinan sijoutuksen jakautuvat. Heritagen interaktiivinen kartta on ainoa julkinen, vapaasti käytettävissä oleva Kiinan globaalit sijoutukset kattavasti esittävä tilasto. Linkki interaktiiviseen karttaan Kiinan sijoituksista

 

Taloudellinen vapaus

Miten Suomi pärjää, kun mittareina ovat yrittämisen vapaus, korruptio ja julkisten menojen määrä?

Heritage Foundationin yhteistyössä Wallstreet Journalin kanssa toteuttama 2014 Economic Freedom Heat Map arvioi, miten taloudelliseen vapauden osa-alueet toteutuvat eri maissa. Linkki taloudellisen vapauden karttaan

 

Yrittämisen helppous

Onko yrittäminen Suomessa helppoa?

Doing Business -projekti tarkastelee pk-yritysten sääntelyä ja toimintaedellytyksiä eri kansantalouksissa. Tässä Maailmanpankin ja International Finance Corporationin projektissa maat on rankattu yrittämisen helppouden perusteella sijoille 1-189. Korkea sijoitus yrittämisen helppous -indeksillä tarkoittaa, että kyseisessä maassa on pyritty edistämään yrittäjyyttä. Sijoitukset perustuvat kesäkuun 2013 tilanteeseen. Linkki Doing Business -rankingiin

 

Valtioiden erot

Vertaa Suomea muihin maihin.

OECD:n mielenkiintoisella Compare your country-sivustolla voi vertailla OECD- ja G20-valtioiden verotusta, kauppaa, eläkeikää ja monia vastaavia tekijöitä. Linkki maiden vertailuun

 

Menestyvät maat – Prosperity Index

Katso kuinka Suomi menestyy muun muassa talouden, koulutuksen ja hallinnon mittareilla vertailtuna.

Legatum Intituutin The Legatum Prosperity Index on vuosittainen 142:n maan vertailu, joka arvioi  menestystä sekä talouden että hyvinvoinnin mittarein. Mittareita on kahdeksan: talous, yrittäjyys, hallinto, koulutus, terveys, turvallisuus, vapaus ja sosiaalinen pääoma. Linkki Proseperity Indexiin

 

Maailman kaupan tilastot

Katso WTO:n kartasta kuka käy kauppaa kenenkin kanssa.

Maailman kauppajärjestö WTO:n laajasta tietokannasta voi selkeän kartan avulla tutkia esimerkiksi eri valtioiden merkittävimpiä kauppakumppaneita tai viennin ja tuonnin määrää. Oma karttansa löytyy myös valtioiden tariffeista. Linkki WTO:n karttaan

 

Talouden tila eri valtioissa

Kuinka paljon muilla valtioilla on velkaa? Mikä on Ruotsin BKT?

Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n DataMapper-sivustolta löytyy helposti  tietoa eri valtioista esimerkiksi inflaatioon, valtioiden velkaantumiseen tai bruttokansantuotteeseen liittyen. Sivusto auttaa hahmottamaan nopeasti talouden tilaa maailmassa. Linkki IMF:n karttaan

 

Ostovoimaerojen vertailu Big Mac -indeksin avulla

Katso, mitä Big Mac -hampurilaisen hinta kertoo valuutan arvosta.

The Economist-lehden vuonna 1986 kehittämään Big Mac-indeksi on interaktiivinen väline valuuttakursien vertailuun. Koska Big Mac-hampurilaista myydään yli 120 valtiossa, sen hintaan pohjautuen voidaan hieman leikkimielisesti vertailla valuuttojen yli- tai aliarvostuksia. Linkki Big Mac -indeksiin