EVAn Tärkeät numerot -sivustolle on koottu linkkejä hyödyllisiin ja kiinnostaviin tilastoihin ja havainnollisiin datavisualisointeihin. Sivuston kautta pääset helposti suoraan tiedonlähteelle.

Tärkeät numerot  -sivusto on tiedon asialla. Haluamme levittää julkiseen keskusteluun faktoja fiktion sijaan, osoittaa luotettavia tiedonlähteitä sekä helpottaa tärkeiden numeroiden löytymistä kokoamalla linkit yhteen osoitteeseen.

Sivuston linkit on jaettu neljään aihealueeseen: globaali talous, ihminen ja hyvinvointi, energia ja luonnonvarat sekä hyvä hallinto.