EVA Analyysi: Kolmas pyörä – Logistiikan paluu teollisuuspolitiikan ytimeen

Ulkomaankaupan logistiikka on jäänyt kilpailukykykeskustelun kolmanneksi pyöräksi. Kohtuuhintaisesta energiasta ja raaka-aineiden saatavuudesta on huolehdittu, mutta tuotannon Suomessa säilymisen kannalta yhtä tärkeä logistiikka on unohtunut sivuseikaksi. Näin kertoo tänään julkaistu EVA Analyysi ”Kolmas pyörä – Logistiikan paluu teollisuuspolitiikan ytimeen”. Analyysin on kirjoittanut toimittaja, kirjailija Marko Erola.

On syytä epäillä, että näköpiirissä olevien logististen ongelmien mittavuutta ei ole ymmärretty päättäjien keskuudessa.

EU:n rikkidirektiivi nostaa Suomelle elintärkeiden ulkomaankaupan merikuljetusten hintoja 30–50 prosenttia ja tuo vähintään 200 miljoonan lisäkustannukset merirahtiin.  Analyysissä arvioidaan, että rikkidirektiivin nopeutettu toteutusaikataulu Itämerellä ja Pohjanmerellä on epärealistinen, eikä enemmistö varustamoista pysty sitä noudattamaan.

Analyysi esittää, että ulkomaanviennin toimitusvarmuuden ja ennustettavuuden ongelmiin on puututtava. Avainryhmien lakkojen ratkaisumalleja on kehitettävä. Laittomiin lakkoihin on puututtava seuraamuksia nostamalla ja ulottamalla työrauhavelvoite järjestöistä yksittäisiin työntekijöihin.

Rekkaliikenne ja rautatierahti kärsivät pääväylien osittaisesta rapautumisesta. Analyysissä korostetaan, että logistisesti kriittisimpien hankkeiden rahoitus on taattava hallituskausien yli ja ilman aluepoliittisia erityispainotuksia.

Erolan analyysistä selviää, että lähivuosien logistiset haasteet vaarantavat Suomen kilpailukyvyn vakavasti. Analyysissä vaaditaan, että keskeisten teollisten, logististen ja valtiollisten liikennetoimijoiden tulee yhdessä laatia kansallinen logistiikkastrategia, jossa määritellään konkreettiset keinot kilpailukyvyn ylläpitämiseksi pitkällä aikavälillä.

Kolmas pyora