EVA Analyysi: EMU on eksyksissä

Ulospääsy Euroopan talouskaaoksesta edellyttää Kreikan valtion hallittua velkasaneerausta, muiden ongelmamaiden valtionlainojen likvidiyden turvaamista sekä toimia pankkien maksuvalmiuden ja vakavaraisuuden ylläpitämiseksi. Näin sanoo Sixten Korkman tänään julkaistussa EVA Analyysissä ”EMU on eksyksissä – Euroopan rahaliitto ja oikeat valinnat Suomen kannalta”.

Korkmanin mukaan Kreikan lisärahoitus todennäköisesti vain lykkää velkajärjestelyä. Kreikka tulee laittaa hallittuun velkasaneeraukseen, jossa sijoittajat menettävät tuntuvan osan (esimerkiksi puolet) lainojensa nimellisarvosta. Kreikan erottamiselle euroalueesta ei kuitenkaan ole perusteita.

EKP:ltä Korkman haluaa ohjauskoron alentamista eli tehtyjen korotusten peruuttamista (yhteensä 0.5 prosenttiyksikköä). Lisäksi EKP:n olisi toimittava vakavaraisiksi katsottavien valtioiden likviditeetin turvaamiseksi ja korkotason nousun rajoittamiseksi.

Korkman perää analyysissään jäsenmaiden nopeita ja pontevia toimia pankkiensa taseiden vahvistamiseksi. EU:n ja euroalueen pankkien valvontaa on tiukennettava ja yhteisötason roolia vahvistettava ongelmapankkien saneerauksessa.

Tulevien kriisien ehkäisemiseksi vakaus- ja kasvusopimusta (VKS) on Korkmanin mielestä terävöitettävä ja jäsenmaiden talouspolitiikan seurantaa laajennettava. EVM on rakennettava niin, että se noudattaa tiukasti no bail out – sääntöä.

Euroopan rahaliiton tulevaisuutta pohdittaessa voidaan Korkmanin mukaan unohtaa haaveilu paluusta markkaan. Toisaalta on hänen mukaansa myös turha haikailla harppauksesta syvempään poliittiseen liittoon, jonka yhtenä askeleena olisi ns. eurobondien liikkeelle laskeminen.

EMU on eksyksissa