EVA Analyysi: ”Valta yhteisöille!”

”Kun Isossa-Britanniassa vannotaan päätösvallan hajauttamisen nimiin, mennään Suomessa kohti tiukempaa keskusjohtoisuutta”, sanoo EVAn tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto EVA Analyysissään ”Valta yhteisöille! – mitä opittavaa Suomella on Ison-Britannian Big Societysta?” Analyysi esittää, että perinteinen tapa ajatella hyvinvointivaltiota, jossa valtion vastuu ja julkinen sektori kasvavat jatkuvasti, on tullut tiensä päähän. Vaihtoehtoa haettaessa Ison-Britannian Big Society–hanke tarjoaa kiinnostavan mallin julkisten palveluiden uudistukselle.

Big Society -hankkeen vakaumuksena on, että hyvinvointiyhteiskunnan peruskivi ei ole sen julkinen sektori, vaan yhteisöllisyys. Hanke uudistaa julkisia palveluita siirtämällä voimakkaasti päätösvaltaa ja resursseja keskushallinnolta paikallishallin­nolle, yhteisöille, yrityksille, julkisen sektorin työntekijöille sekä kansalaisille, eli julkisten palveluiden käyttäjille ja tuottajille.

Big Society tarjoaa mielenkiintoisen vertailukohdan Suomen tulevaan kuntauudistukseen, sillä näille uudistuksille valitut suunnat näyttävät olevan täysin päinvastaiset huolimatta siitä, että niillä tavoitellaan pitkälti samoja asioita.

Analyysi väittää, että Suomen on valittava suuntansa. Yksi tie vie kohti keskitetympää hyvinvointi­valtiota, jossa julkinen palvelutuotanto yrittää yksin venyä vastaamaan sen eteen tuleviin, yhä vaikeampiin haasteisiin. Toinen tie hajauttaa päätösvaltaa, lisää osallisuutta ja yrittää hyö­dyntää kansalaisten, yhteisöjen kuin yritysten potentiaalin yhteisten ongelmien ratkaisussa.

Analyysi Valta yhteisöille