EVA Junior Fellows -seminaari Helsingissä

Kansainvälinen EVA Junior Fellows -seminaari järjestettiin Helsingissä 25.-26. elokuuta. Seminaariin osallistui lahjakaita opiskelijoita ja liike-elämän nousevia kykyjä kolmestatoista eri maasta. Seminaarin teemana oli tänä vuonna ”Re-Inventing the Market Economy”.

EVA valitsee vuosittain Junior Fellows -ohjelmaansa n. 25 lahjakasta nuorta (20-28v.) opiskelijaa, tutkijaa tai liike-elämän nousevaa kykyä. EVAn Junior Fellows -kumppaneista noin puolet on kansainvälisissä huippuyliopistoissa opiskelevia suomalaisia ja puolet ulkomaalaisia, joilla on jokin yhteys Suomeen. Ohjelman tarkoitus on sitouttaa lahjakkaita nuoria Suomeen ja estää aivovuotoa.

Kumppanuuden päätapahtuma on vuosittain järjestettävä kaksipäiväinen seminaari Helsingissä. Tämän vuoden seminaari, jota isännöi Nordea, järjestettiin teemalla ”Re-Inventing the Market Economy”. Seminaarissa käsiteltiin niitä paineita, joita finanssikriisin jälkeen ja euromaiden ongelmien myötä on syntynyt sääntelyn lisäämiseen ja markkinatalouden pelisääntöjen uudistamiseen sekä sitä, kuinka tämä kaikki vaikuttaa suomalaisiin yrityksiin.  Aihetta käsiteltiin positiivisessa hengessä Suomen menestyksen eväitä pohtien.

Seminaarin ohjelma: Junior Fellows 2011 Ohjelma