Suomen menestyksen eväät – Tiekartta tulevaisuuteen

Päätoimittaja Tapani Ruokasen kirjoittama raportti ravistaa suomalaiset huomaamaan, että maailma on taas kerran menossa uusiksi. Se väittää, että kolme kovaa tekijää – globalisaatio, suurten ikäluokkien siirtyminen eläkkeelle ja pysyväksi jämähtänyt rakennetyöttömyys – edellyttävät uusia linjauksia ja vaikeita päätöksiä. Kaikki tietävät tämän – mutta mitään ei tapahdu. Toisaalta globaalin kilpailun alati muuttuvalla pelikentällä Suomella on tiettyjä vahvuuksia, niitä on vain uskallettava kehittää eteenpäin. Raportti perustuu lähes 60:n päättäjän haastatteluihin.

Millainen Suomi on nyt – ja kymmenen vuoden kuluttua? Olemmeko taitava ajopuu historian virrassa, kelpo kilpailija, taantuva syrjäseutu vai peräti globaali huippuosaaja? Huippujohtajien haastatteluista kumpuaa hämmästyttävän yhdensuuntainen tulkinta Suomen tilanteesta. Uhkana on, että yritykset menestyvät, mutta Suomi ei. Tämä uhka voidaan torjua vain tekemällä Suomi houkuttelevaksi työskennellä, omistaa ja yrittää.

Raportin toimenpide-ehdotuksista rakentuu yhteinen visio: Suomen on tähdättävä Globaaliksi Huippuosaajaksi. Kansalaisille tämä merkitsee kannustavaa Mahdollisuuksien Yhteiskuntaa, yrityksille sijaintipaikkana kilpailukykyistä Edelläkävijäyhteiskuntaa.

Vision toteuttamisessa johtajuudella on erityisen merkittävä rooli. Politiikassa on palattava aitoon edustukselliseen demokratiaan, jossa kansan valitsemat johtajat tekevät päätöksiä, perustelevat ne ja kantavat niistä vastuun. Yritysjohtamisen haaste on hyvän elämän ja työelämän yhdistäminen.

Liite: 888_TIEKARTTA_FINAL.pdf