Mielipiteenne seuraavista julkisuudessa esitetyistä väitteistä: EY-jäsenhakemus on loukkaus niitä kohtaan, jotka ovat taistelleet maallemme itsenäisyyden

Olen täysin samaa mieltä
Olen jokseenkin samaa mieltä
Vaikea sanoa
Olen jokseenkin eri mieltä
Olen täysin eri mieltä


Koko väestö
2913142120

Mies
2911132125
Nainen
3016152216

18-25 vuotta
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
26-35 vuotta
1912142528
36-45 vuotta
1814172525
46-55 vuotta
2713132124
56-65 vuotta
3614122215
66 tai vanhempi
4016121712

Alle 4 000 asukasta
432214127
4 000 - 8 000 asukasta
3613122313
8 000 - 30 000 asukasta
2816142118
30 000 - 80 000 asukasta
297152223
Yli 80 000 asukasta
2113132329


Ei ammatillista koulutusta
3715132012
Ammattikurssi, lyhyt ammattikoulutus, työn ohessa
4316131310
Ammattikoulu, kauppakoulu tai vastaava
3116201814
Opistotasoinen ammattikoulutus
2211112828
Yliopisto- tai korkeakoulututkinto
7793245

Maa- ja metsätalous
441815116
Teollisuus ja rakennustoiminta
2813142320
Yksityinen palvelutoiminta
2212131833
Julkinen palvelutoiminta
2316122720
En ole mukana työelämässä
3311162117

Uudenmaan lääni
2113112530
Turun ja Porin lääni
3111142023
Hämeen lääni
2711172617
Kymen lääni
2411211825
Mikkelin lääni
3318151815
Pohjois-Karjalan lääni
34919259
Kuopion lääni
391691813
Keski-Suomen lääni
301692516
Vaasan lääni
361892012
Oulun lääni
361915916
Lapin lääni
358212110

Johtavassa asemassa toisen palveluksessa
614112937
Ylempi toimihenkilö
128102742
Alempi toimihenkilö
2219122422
Työntekijä
3417162111
Yrittäjä tai yksityinen ammatinharjoittaja
269131834
Maatalousyrittäjä
571610100
Opiskelija
1411163030
Eläkeläinen
4212131613
Kotiäiti /-rouva
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Työtön
2913202312
Muu
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.

En kuulu
2910132026
Kuuluu, järjestöä ei erikseen mainittu
361472518
SAK
351916199
STTK
1711162629
AKAVA
1211113132
MTK
5622990

KESK
371515218
KOK
9883043
LKP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
RKP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
SDP
2910122423
SKL
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
SMP
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
Vasemmistoliitto
57251125
Vihreät
1313162731
Jokin muu
  Otos on liian pieni kuvaajan esittämiseksi.
En äänestäisi lainkaan
3212122120
En osaa sanoa
2612182716
En halua sanoa
441718136


Lataa tiedot .CSV tiedostona: