Suomen tulisi pysyttäytyä NATOn ulkopuolella siinäkin tapauksessa, että Ruotsi liittyisi puolustusliittoon


Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Vaikea sanoa
Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä


4 2018
1919321813Tarkat
Talvi 2017
2015321617Tarkat
Talvi 2016
1920281914Tarkat
Talvi 2008
2615281515Tarkat
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi