Jos peruskoulussa lisätään uusien taitojen opettamista, mistä nykyisistä aineista voitaisiin sinun mielestäsi tinkiä? Käden taitojen opetusta voidaan vähentää (asetettu tärkeysjärjestykseen asteikolla 1-6)

Kysymys on osa kysymyspatteria. Katso ryhmä.


Mainittu ensimmäisenä
Mainittu toisena
Mainittu kolmantena
Mainittu neljäntenä
Mainittu viidentenä
Mainittu kuudentena


Talvi 2017
8222823127Tarkat
Lataa tiedot .CSV tiedostona:

Rajoittimet

Voit valita ja poistaa useampia rajoittimia painamalla Ctrl-napin pohjaan samalla kun käytät hiirtä.
Sukupuoli
Ikä
Asuinkunnan koko
Peruskoulutus
Ammatillinen koulutus
Toimiala
Maakunta
Ammattiryhma
keskusjarjesto
Puolue
Yhteiskuntaluokka
Vuosikohtaiset raijoittimet
Seuraavia taustakysmyksiä on kysytty harvemmin
Asuinalueen tyyppi