EVA är en aktör som är finansierad av det finska näringslivet. EVAs målsättning är att främja det finska samhällets framgång på lång sikt. EVA gör forskningar och utredningar samt publicerar dem i rapportform. EVA ordnar seminarier och andra diskussionstillfällen.
 
EVA.TV
EVAs galleri

Miksi meidän pitäisi rakastaa kompromisseja, Ulpu Iivari?

Fredagen den, 21.4.2017  , Nyheter

Mistä puhutaan, kun puhutaan perustulosta? Onko sellaista ylipäätään mahdollista toteuttaa? Pitääkö Vihreät kaikkien opiskelijoiden puolia? Ovatko puunhalaajat taakka puolueelle? Milloin Antero Vartia loikkaa Kokoomukseen? Etlan tutkimusjohtaja Mika Malirannan vieraana Vihreiden kansanedustaja Antero Vartia. Molemmat tiivistivät ohjelman lopuksi viestinsä Vihreille 140… LÄS MER »

(suomi) Maliranta-podcast: Onko perustulo vihreiden epärealistinen mantra, Antero Vartia?

Fredagen den, 24.3.2017  , Nyheter

Kuinka populistinen Suomen evankelisluterilainen kirkko on? Kuuluko kapitalismi kirkkoon? Miksi Suomessa kateus ei ole synti? Millainen piispa Teemu Laajasalo olisi? Apusen vieraana on Kallion seurakunnan kirkkoherra, Helsingin seurakuntayhtymän johtaja ja Helsingin piispanvaalin ehdokas Teemu Laajasalo. Laajasalo tiivisti ohjelman lopuksi 140… LÄS MER »


Helsingfors och Tammerfors är Finlands framtid

Onsdagen den, 7.10.2015  Artiklar, Publikation, Pamflett, Nyheter

Urbaniseringen ökar storleken på städer runt omkring världen. Även i Finland märker man av detta fenomen. Till Helsingfors och Tammerfors flyttar allt mera unga nyutexaminerade. Dessa två städer skiljer sig betydligt från andra högskolestäder då det till dem flyttar överlägset mest nyutexaminerade vuxna, det blir till och med ett överskott på högutbildade unga. LÄS MER »


Vihriälä: EMU saknar en starkare marknadsprincip, inte en fiskalunion

Fredagen den, 4.9.2015  Artiklar, Publikation, Rapporter, Nyheter

Man måste kunna ordna i överskuldsatta staters skulder som i privata bolags skuldsaneringar. Enbart på detta viset föds marknadsdisciplin. För att Ekonomiska och monetära unionen (EMU) skall fungera bättre och för effektivare skötsel av stora finanskriser behövs det förutom det även trovärdigare finansierings mekanismer och bättre fungerande kapital-, kredit- och arbetsmarknader. LÄS MER »


Inkomstbeskattningen är hård jämfört med konkurrerande länder och skärps ytterligare

Fredagen den, 21.8.2015  Artiklar, Faktum, Publikation, Nyheter

I internationell jämförelse är Finland ett land med hård lönebeskattning, framförallt för höginkomsttagare. De senaste åren har beskattningen på arbete stigit med två procentenheter. År 2014 beskattades arbete 25,11 procent jämfört med BNP när motsvarande siffra år 2010 var 23,15 procent. LÄS MER »


EVA Rapport: Under förmynderskap – Sju utsikter till överreglerad Finland

Fredagen den, 9.11.2012  Publikation, Rapporter, Nyheter

62 % av finländarna anser, att finska staten överreglerar. Samtidigt uppskattar en tydlig majoritet (70 %), att vi skjuter ansvaret för våra egna angelägenheter över till samhället alltför lätt. Dessa resultat framkommer i den nya EVA Rapporten: “Under förmynderskap – Sju utsikter till en överreglerad Finland”, som publicerades 17 oktober 2012. LÄS MER »