EVA Raportti: Sairaat elämät -Suomalaisen terveydenhuollon korjauspaketti
Julkaisut, Raportit, Uutiset

EVA Raportti: Sairaat elämät -Suomalaisen terveydenhuollon korjauspaketti

Julkisen talouden kestävyysvajetta voidaan raportin mukaan kuroa umpeen tuntuvasti, mutta se edellyttää, että terveydenhuollon tuottavuus nousee. Ratkaisevaa on nykyisen rahoitusjärjestelmän muuttaminen keskinäisten ristiriitojen temmellyskentästä fiksuja ratkaisuja kannustavaksi. Julkinen, yksityinen ja työterveyshuolto täytyy saada puhaltamaan yhteen hiileen, hoitoprosessit ja niiden tavoitteet pitää määritellä loppuun asti sekä koko järjestelmään tulee ottaa palvelutoiminnan näkökulma.

”Jos terveydenhuoltojärjestelmä ei ole palvelujärjestelmä, ei se hoida terveyttäkään”, väittää Leikola raportissaan. Terveydenhuoltojärjestelmän maailmankuva on vanhentunut. Kansalaiset haluavat osallistua, vaikuttaa ja käyttää valinnanvapautta oman tai läheisensä hoidon kohdalla nykyistä enemmän. Netistä tietoa penkovalle kansalaiselle pitää tarjota auktoriteetin sijasta asiantuntijoiden kumppanuutta. Etäneuvonnalla ja kevyemmillä palveluilla pystytään vapauttamaan resursseja niille, jotka aidosti tarvitsevat paljon terveyspalveluja.

Leikolan raportti esittää, että kokonaisuudistuksen ytimessä tulee olla kuluttajan vapaus valita palvelun tuottaja Ruotsin mallin tapaan. Julkisen terveydenhuollon tilaus ja tuotanto on erotettava aidosti toisistaan ja eri toimijoiden osaoptimointi on saatava kuriin.

Raportti esittää myös, että potilaiden pallottelu perusterveydenhoidon ja erikoissairaanhoidon välillä on lopetettava yhdistämällä hoidot saman organisaation suunnitteluun ja ohjaukseen. Jokaiselle potilaalle tulee laatia hoitosuunnitelma ja hoitovirheitä on vähennettävä systemaattisesti.

Markus Leikolan EVA Raportti ”Sairaat elämät” etsii keinoja mittaviin kansallisiin tehokkuussäästöihin. Se kuvaa hoitoketjun heikkoja lenkkejä ajanvarauksesta jälkihoitoon. Raportti antaa yhteensä 19 suositusta, joilla kohennetaan terveysjärjestelmän kuntoa.

Sairaat elamat

Kuvia raportin julkaisutilaisuudesta 19.10.2011: